Kinderopvang van 0 tot 4 jaar

De kinderdagverblijven van Hupsakee vangen kinderen op van 2 maanden tot 4 jaar. Een kind wordt op de locaties Paardeweide en Delpratsingel zo lang als het bij Hupsakee blijft, opgevangen op 1 groep. Dat betekent dat een kind niet tussentijds hoeft over te stappen en daardoor vriendjes of zijn favoriete pedagogisch medewerker moet missen.

Geschikte groepen voor ieder kind

Bent u op zoek naar een verticale groep waar kinderen van 0 tot 4 jaar gezamenlijk in een groep verblijven? Het bootst een huiselijke situatie na en broertjes en zusjes kunnen samen in de groep verblijven. Omdat de kinderen van verschillende leeftijden een verschillend ritme hebben is er gedurende de dag voor ieder kind persoonlijke aandacht beschikbaar. Deze groepen hebben wij op de locatie Paardweide en Delpratsingel.

Zoekt u de rust en regelmaat van een babygroep waar leeftijdsgenootjes samen een groep delen en na 2 jaar overgaan naar de peutergroep waar ze uitgedaagd worden en voorbereid worden op het basisonderwijs? Op deze groepen ligt de nadruk op leeftijdsgerichte activiteiten. Deze groepen hebben we op de locatie Louwersdonk. 

Babygroep

Op de locatie Louwersdonk is er een babygroep en een peutergroep waardoor wij gerichte activiteiten aan kunnen bieden die leeftijd gerelateerd zijn. Maar door het vele samenwerken van de groepen, is uw kind al snel gewend aan de andere pedagogisch medewerkers en kinderen!