Oudercommissie

"Wij vinden het van groot belang om ouders te betrekken bij het beleid van de opvang van hun kinderen. De ervaringen van ouders dragen immers bij aan de kwaliteit van de opvang. Éen belangrijke manier om ouderbetrokkenheid te vergroten, is middels de oudercommissie (OC). 

We hebben op elke vestiging een betrokken oudercommissie."

 

 

 

Ouderbetrokkenheid

Een OC-lid aan het woord:

Nadia Roovers, lid OC-Delpratsingel sinds april 2016

 

Als OC leveren wij een bijdrage aan de verbinding tussen de ouders en de organisatie. 

Hupsakee maakt actief gebruik van de OC door ons advies te vragen over het pedagogisch- en voedingsbeleid, over prijsontwikkeling, gezondheid en veiligheid. 

De leden van de OC delen hun ervaringen en opmerkingen van de andere ouders, rechtstreeks met de directie, zodat verbeterpunten heel snel doorgevoerd kunnen worden. 

 

Veruit de meeste dagelijkse zaken over de zorg voor je kind(-eren) worden met de leidsters of met een leidinggevende besproken. Als OC lid kan je uit het aantal ingekomen berichten van ouders opmaken, dat de communicatie tussen Hupsakee en de ouders eigenlijk altijd goed verloopt. Mócht het toch nodig zijn of mocht een ouder dit op prijs stellen, dan kan de OC ook ingezet worden als bemiddelaar. 

 

Naast de samenwerking met de directie, organiseert de OC jaarlijks ook een thema-avond voor ouders 

(vb EHBO), een uitje in de lente voor de kinderen en eren we de leidsters op de Dag van de Leidster. 

 

 

Neem contact met ons op!

Neem contact met ons op:

 

- als u ideeën of opmerkingen heeft over de opvang 

- als u denkt een signaal te hebben, dat van belang is ter verbetering van de opvang 

- als u een zorg heeft over de opvang, maar deze ( eerst) anoniem aan de OC zou willen voorleggen

- en als u graag mee wilt denken over Hupsakee en een lidmaatschap van de OC overweegt! 

 

U kunt de oudercommissie bereiken via mail oc1@kdvhupsakee.nl voor de locatie Paardeweide, oc2@kdvhupsakee.nl voor de locatie Delpratsingel, en 0c3@kdvhupsakee.nl voor de locatie Louwersdonk.