Pedagogisch beleid

Om u inzicht te geven in de wijze waarop wij met uw kind omgaan hebben wij een pedagogisch beleid geformuleerd. Hierin staan de uitgangspunten van ons pedagogisch beleid en hoe wij die dagelijks in de praktijk willen brengen. Zo vinden wij het van groot belang dat uw kind bij ons verblijft in een warme en veilige omgeving.

Via deze link kunt u ons pedegaogisch beleid inzien: Pedagogisch beleid 2024

Een goede afstemming vinden wij belangrijk

Natuurlijk moet er een goede afstemming zijn tussen de wereld thuis en de wereld op het kinderdagverblijf. Ieder kind is uniek en wij zien dat als uitgangspunt bij de omgang met uw kind. Wij willen bijdragen aan een positieve ontwikkeling van uw kind. Dat betekent dat wij die ontwikkeling moeten stimuleren. En natuurlijk spelen wij ook een belangrijke rol bij het overdragen van normen en waarden.

Het volledige pedagogisch beleid van de Paardeweide en de Delpratsingel vindt u hier

Het volledige pedagogisch beleid van de Louwersdonk vindt u hier

Samenwerkingsverband met het consultatiebureau

Wij hebben een samenwerkingsverband met het consultatiebureau. Dit houdt concreet in dat wij een contactpersoon (een wijkverpleegkundige) hebben welke 3 x per jaar bij ons langs komt voor overleg. Dit gaat voornamelijk over advies zodat we kinderen en ouders juist kunnen informeren. Wanneer wij ons zorgen maken over een kind, kunnen wij in overleg met ouders contact opnemen met de wijkverpleegkundige om advies te vragen. Wij kunnen zo in de eerste levensjaren van een kind optimale zorg aanbieden waar nodig.