Hupsakee en Corona

Hupsakee en Corona

Ook Hupsakee heeft haar deuren tijdelijk moeten sluiten in verband met de situatie rondom Corona. Op dit moment vangen wij alleen kinderen op van ouders die een vitaal beroep hebben. Op alle drie de locaties zijn maar enkele kinderen te vinden met altijd minimaal 2 pedagogisch medewerkers. 

Ouders blijven kinderopvangtoeslag ontvangen van de belastingdienst. Daarnaast krijgen alle ouders de eigen bijdrage voor de periode dat we gesloten zijn terug van de overheid via de kinderbijslag. 

Wanneer wij weer open gaan zullen wij gepaste maatregelen treffen om de gezondheid van de aanwezige pedagogisch medewerkers, de kinderen en de ouders zoveel als mogelijk te waarborgen. 

terug naar vorige pagina