Peuterplus plan

Het peuterplus plan is ontstaan uit ons pedagogisch uitgangspunt, dat alle kinderen in alle leeftijdscategorieën uitgedaagd en gestimuleerd moeten worden. Op deze manier helpen wij de kinderen zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen.

Leeftijdsgerichte activiteiten

Iedere leeftijdsgroep heeft eigen behoeften en wensen. Om de kinderen tussen 3-4 jaar die aandacht te geven die zij nodig hebben is het peuter plus plan in het leven geroepen.

Op zo’n dagdeel zal de nadruk komen te liggen op leeftijdsgerichte activiteiten die zij samen met leeftijdsgenootjes uit de andere groepen ondernemen. Deze activiteiten worden veelal aan de hand van thema’s ondernomen, en kan variëren tussen een combinatie van een kringgesprek, een uitgebreid knutselwerkje, een bewegingsspel of een bezoekje aan een bedrijf / instelling.

Op die manier worden onder andere de volgende ontwikkelingsgebieden van een 3-jarige gestimuleerd:

De lichamelijke ontwikkeling

  • de grove motoriek
  • de fijne motoriek


De verstandelijke ontwikkeling

  • de taalontwikkeling
  • de denkontwikkeling


De sociaal-emotionele ontwikkeling

  • gedrag en gevoelens
  • fantasie
  • creativiteit en expressie


We proberen het peuterplus plan aan alle driejarigen aan te bieden. Dit is helaas niet iedere dag mogelijk omdat we op de locatie Delpratsingel niet altijd voldoende driejarigen op een dag hebben om een aparte groep samen te stellen. En op de locatie Paardeweide hebben we op sommige dagen te veel drie jarigen op 1 dag. Uiteraard worden de driejarigen ook op de eigen groep voldoende uitgedaagd en is de peuterplus groep een extra leuke aanvulling.